שינויים בתחושת הגוף במטופלים הסובלים מכאבי גב תחתון ובזקנים בזמן עמידה זקופה

המחקר עוסק בשינויים במערכת הפרופרוצפטיבית – אותה תחושה עמוקה אשר מעבירה למערכת העצבים מסר על מנח השרירים ומספקת לנו מידע על מיקומם של חלקי הגוף שלנו

Simon Brumagne, Paul Cordo and Sabine Verschueren

מחלקת לימודי שיקום, פקולטה לחינוך גופני ולפיזיותרפיה, אוניברסיטת לוון, בלגיה; מחלקת קינסיולוגיה, פקולטה לחינוך גופני ופיזיותרפיה אוניברסיטת לוון, בלגיה; המכון לנוירולוגיה, אוניברסיטה למדעים ובריאות באורגון

אבסטרקט

מטרת מחקר זה הייתה לבחון האם חוסר יציבות והיעדר שיווי משקל המופיעים אצל אנשים הסובלים מפגיעות בעמוד השדרה ואצל זקנים מקורם בשינויים במערכת הפרופריוצפטיבית ובאסטרטגיה לשליטה ביציבה. 20 צעירים ו-20 זקנים, חלקם סובלים מכאבים בעמוד השדרה וחלקם לא, נחשפו להתערבות טיפולית של רטט לשרירי הקרסול (כלומר, שריר השוק הקדמי, השריר התלת-ראשי של השוק) או לשרירים הפארא-ספינליים (סביב חוט השדרה) במנח עמידה זקופה. שינויים במרכז הלחץ נרשמו באמצעות משטח לחץ. הסובייקטים הסובלים מכאבים בעמוד השדרה היו רגישים יותר לרטט המיושם על התלת-ראשי של השוק ופחות רגישים לרטט של הפארא-ספינליים לעומת מי שאינם סובלים מכאבים בעמוד השדרה. הזקנים היו רגישים יותר לרטט המכוון לשריר השוק הקדמי מאנשים צעירים ובריאים. התוצאות מרמזות על האפשרות שכאבים בעמוד השדרה והזדקנות גוררים שינויים בשליטה ביציבה בגלל הסטת ההתמקדות של הרגישות הפרופריוצפטיבית מפלג הגוף העליון אל הקרסוליים.

***

התפקיד של כישורי השרירים הפארא-ספינליים בתחושת המנח המותני-צולבי באנשים הסובלים מכאבי גב תחתון לעומת מי שאינם סובלים כאבים

Brumagne, Simon PT; Cordo, Paul PhD; Lysens, Roeland MD, PhD; Verschueren, Sabine PhD; Swinnen, Stephan PhD

אבסטרקט

מערך המחקר

תכנון ניסוי עם שתי קבוצות שעליהן ביצענו מדידות חוזרות ונשנות של גורם אחד.

מטרות

לחקור את תפקידם של כישורי השרירים הפארא-ספינליים בתחושת המנח המותני-עצי (לומבוסאקרלי) באנשים הסובלים מכאבי גב תחתון ובכאלה שלא.

סיכום של נתוני רקע. חסרים (דפיציטים) פרופריוצפטיביים זוהו בקרב מטופלים הסובלים מכאבי גב תחתון. למרות זאת, המנגנונים הגורמים לקיומם של דפיציטים אלו טרם תועדו או נבדק לעומק.

שיטות

23 משתתפים צעירים הסובלים מכאבי גב תחתון היו בקבוצת ההתערבות הטיפולית. 21 משתתפים בקבוצת הביקורת. המשתתפים קבוצת ההתערבות הטיפולית קיבלו טיפול של רטט המכוון לשרירים הפארא-ספינליים המותניים. תחושת המיקום והמנח הלומבו-סאקרלי שלהם נבדקה לפני טיפול הרטט, במהלכו ולאחריו. גם קבוצת הביקורת נחשפה לאותה התערבות טיפולית ולאותן מדידות.

את תחושת המנח אמדנו באמצעות חישוב מדדי טעות כמו טעות מוחלטת ממוצעת, טעות קבועה וטעות השוני בין שישה קריטריונים וחישוב של היכולת לשחזר זוויות הטיית המותן.

תוצאות

הדיוק בשחזור מנח חדש היה נמוך יותר באופן מובהק בקבוצת החולים מאשר בקבוצת הבריאים (הפרש טעות מוחלטת בין קבוצות = 2.7 [מעלות], P<0.0001).

הרטט שיושם על השרירים המבוססים העמוקים (השריר הרחב ביותר בחלק העמוק של עמוד השדרה) יצר אשליה מובהקת של הארכת שרירים שהובילה להחטאה של מנח היעד בקרב המשתתפים בריאים (טעות קבועה = -3.1 [מעלות], P<0.0001).

לחילופין, בציוני תחושת המנח של קבוצת המטופלים לא נראתה עלייה בטעות הכיוונית השלילית כי אם דווקא שיפור מובהק בתחושת המנח בזמן הפעלת הרטט על השריר (P<0.05). לא נמצאו הבדלים מובהקים בטעות האבסולוטית בין הניסוי הראשון לאחרון במשתתפים הבריאים (P>=0.05) ובקבוצת המטופלים (P>0.05).

דיון

למטופלים הסובלים מכאבי גב תחתון יש תחושת מנח פחות מדויקת מזו של אנשים בריאים, כנראה בגלל שינוי בהובלה של כישורי השרירים הפארא-ספינליים ובעיבוד המרכזי של קלט חישתי זה. יתרה מזו, הרטט המכוון לשרירים יכול להיות זרז חיובי וכלי מעניין לשיפור המערכת הפרופריוצפטיבית ולחיזוק השליטה בשרירים מקומיים.

דילוג לתוכן