טיפול בכאבי גב תחתון כרוניים עם תרגול מתיחה מותנית ותרגול רטט כלל-גופי

ניסוי מבוקר אקראי

קישור למאמר המקורי באנגלית:
Treatment of Chronic Lower Back Pain with Lumbar Extension and Whole-Body Vibration Exercise: A Randomized Controlled Trial. Randomized Trial

Spine. 27(17):1829-1834, September 1, 2002.
Rittweger, Jorn MD ,*; Just, Karsten MD ,+; Kautzsch, Katja MsPsych ,++; Reeg, Peter MD ,[S]; Felsenberg, Dieter PhD [//]

אבסטרקט

מערך המחקר:
ניסוי אקראי מבוקר עם תקופת מעקב של 6 חודשים

מטרה:
להשוות בין תרגול של מתיחה מותנית לבין תרגול ברטט כלל-גופני כטיפול בכאבי גב תחתון כרוניים.

סיכום נתוני הרקע:
כאבי גב תחתון כרוניים כוללים את מערכת השרירים כמו גם את הרקמות החיבוריות ואת מערכת העצבים. כדי לטפל בבעיה קיימים מספר סוגים של טיפולי פיסיותרפיה. רעידות תעשייתיות (במקום העבודה, מכלי עבודה) נחשבות לגורם סיכון. לאחרונה פותח תרגול ברטט כסוג חדש של פיסיותרפיה. ההשערה היא שהרטט מפעיל שרירים באמצעות רפלקסים.

שיטות:
במחקר זה השתתפו 60 מטופלים הסובלים מכאבי גב תחתון כרוניים ללא מחלות "ספציפיות" בעמוד השדרה. ממוצע הגילאים היה 51.7 וממוצע שנות הכאב 13.1. המשתתפים לקחו חלק בתרגולי מתיחה מותנית איזו-דינמיים או בתרגולי רטט במשך 3 חודשים. מדדי התוצאות היו פיתול מתיחה של עמוד השדרה, תחושת כאב (סולם אנלוגי ויזואלי) ומוגבלות כתוצאה מכאב (מדד מוגבלות-כאב)

תוצאות:
בשתי הקבוצות, הן קבוצת תרגול המתיחה המותנית והן קבוצת הרטט הכלל-גופני, נראתה הפחתה מובהקת וניכרת בתחושת הכאב ובמוגבלות כתוצאה מכאב. פיתול המתיחה של עמוד השדרה גדל באופן מובהק בקבוצה שעסקה ברטט כלל-גופני (30.1 Nm/kg), אך השיפור היה מובהק יותר בקבוצת המתיחות המותניות: (+59.2 Nm/kg; SEM 10.2;P < 0.05). לא נמצא מתאם (קורלציה) בין השיפור בפיתול עמוד השדרה לבין ההקלה בכאב או המוגבלות כתוצאה מכאב (P>0.2).

מסקנות:
הנתונים הנוכחיים מראים שסביר להניח כי חולשה של שרירי עמוד השדרה אינו גורם בלעדי לכאבי גב תחתון כרוניים. סוגים שונים של תרפיה בתרגול נוטים להוליד תוצאות. מעניין לגלות שרטט מבוקר היטב יכול להיות דווקא הפתרון ולא הגורם לבעיות גב תחתון.

דילוג לתוכן