השפעה של רטט כלל גופני על חולי טרשת נפוצה:מחקר פיילוט

קישור למאמר המקורי:
Effects of whole-body vibration in patients with multiple sclerosis: a pilot study
Clin Rehabil. 2005 Dec;19(8):834-42.
PMID: 16323382 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Schuhfried O , Mittermaier C , Jovanovic T , Pieber K , Paternostro-Sluga T .
מחלקת רפואת ספורט ושיקום, אוניברסיטה לרפואה בוינה, אוסטריה.

מטרה

לבדוק האם רטט כלל-גופני (WBV – תנודות מכניות), בהשוואה לטיפול פלצבו, מוביל לשיפור השליטה ביציבה, בניידות ובשיווי המשקל בחולי טרשת נפוצה.

מערך הניסוי

מחקר כפול סמיות, אקראי ומבוקר. המחקר נערך במרפאת חוץ של מחלקת רפואת ספורט ושיקום באוניברסיטת וינה.

המשתתפים היו 12 חולי טרשת נפוצה הסובלים מנכות בינונית (לפי סולם EDSS לבדיקת רמת העלייה בהיקף המוגבלות של החולים) אשר חולקו לקבוצת טיפול או לקבוצת פלצבו.

קבוצת הטיפול: הקבוצה ביצעה אימוני רטט כלל גופני בתדר נמוך (תנודות של 2.0 עד 4.4 הרץ באמפליטודה של 3 מ"מ) בחמש סדרות של דקה כל אחת עם הפסקה של דקה בין סט לסט.

קבוצת הפלצבו: הקבוצה קיבלה "טיפול" של גירוי חשמלי מקומי (TENS) לאמה של היד הלא –דומיננטית בחמש סדרות של דקה כל אחת עם הפסקה של דקה בין סט לסט.

מדדים ונתונים עיקריים

הערכות פוסטרוגרפיות (אבחון בעיות שיווי משקל) באמצעות "מבחן ארגון תחושתי" (Sensory Organization ) "מבחן תזמון למידת עצמאות" Timed Get Up and Go)) ו"מבחן מודד איזון" (Functional Reach Test ). המבחנים בוצעו ממש לפני ההתערבות הטיפולית, 15 דקות אחרי ההתערבות, שבוע אחרי ושבועיים אחרי. הניתוח הסטטיסטי בוצע על ההפרשים בין ציוני המבחנים לפני ההתערבות הטיפולית לבין ציוני המבחנים שנערכו 15 דקות אחריה, שבוע אחרי ושבועיים אחרי.

תוצאות:

בהשוואה עם קבוצת הפלצבו, קבוצת התרגול הפגינה יתרונות במונחים של ארגון תחושתי ושל תזמון לעצמאות בכל המבחנים שנערכו לאחר ההתערבות הטיפולית. ההשפעות היו חזקות ביותר שבוע אחרי ההתערבות, כאשר נמצאו הבדלים מובהקים בציונים (p=0.041) של מבחן העצמאות המתוזמן שבו הציון הממוצע ירד מ-9.2s במבחן שלפני ההתערבות הטיפולית ל-8.2s במבחן שנערך שבוע אחרי אימון הרטט הכלל-גופני. עבור קבוצת הפלצבו, הציון עלה מ-9.5s לפני ההתערבות ה"טיפולית" ל-10.2s שבוע אחרי ההתערבות. הערכים הממוצעים של האבחונים הפוסטרוגרפיים עלו מ-70.5 נקודות לפני היישום ל-77.5 שבוע אחרי עבור קבוצת הרטט הכלל-גופני, ואילו עבור קבוצת הפלצבו הם עלו מ-67.2 נקודות לפני היישום ל-67.5 נקודות שבוע אחרי התערבות הפלצבו.
במבחן ה-FRT (מדד איזון) לא נראו כל הבדלים.

מסקנות:

תוצאות מחקר פיילוט זה מראות שלרטט הכלל-גופני יכולה להיות השפעה חיובית על שליטה ביציבה ועל ניידות בחולי טרשת נפוצה.

דילוג לתוכן